Spring over navigationshyperlinks
Forside
Kundeservice
Priser
Regler / retningslinjer
Elnettet
Om EnergiMidt Net
Velkommen til EnergiMidt Net! 
Forside
 

Her på siden kan du finde aktuelle informationer om elnettet, se de aktuelle elpriser eller benytte dig af vores selvbetjeningsmuligheder.

Nye regler på elmarkedet fra den 1. april 2016

Den 1. april 2016 ændres markedsforholdene på elmarkedet. Som kunde hos EnergiMidt vil du ikke komme til at mærke nogen særlig forskel, da vi sørger for at lave de nødvendige tilpasninger – uden omkostninger og unødigt bøvl for dig. Leveringen af din strøm er altså også i fremtiden i trygge hænder hos os – også hvis du skal flytte, for vi hjælper dig naturligvis med alt det praktiske, så du ikke står uden strøm det nye sted. Nedenfor kan du læse mere om ændringerne på elmarkedet.

Før og efter den 1. april 2016

Indtil ændringen den 1. april 2016 har kunden haft to kundeforhold – et til sin elleverandør og et til sin netselskab. Hvis kunden har valgt en elleverandør fra samme koncern som kundens netselskab (f.eks. EnergiMidt Net) modtager kunden normalt kun en samlet regning.

Vælger kunden derimod en anden elleverandør end den koncernforbundne, vil kunden typisk modtage to regninger – en fra netselskabet og en fra elleverandøren. Hvis ikke kunden aktivt træffer et valg om at skifte elleverandør, vil kunden automatisk blive tildelt den forsyningspligtige elleverandør.

Nu indføres leveringspligt

Efter den 1. april 2016 sker der en væsentlig ændring af elmarkedet. Elleverandøren får nu den centrale rolle på detailmarkedet for el, og kunderne skal i fremtiden primært kommunikere med elleverandøren.

Samtidig erstattes forsyningspligten med en leveringspligt til husholdningskunder, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal kunden foretage et aktivt leverandørvalg. El skal derfor efter den 1. april 2016 betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.

Kundernes fordele

For kunderne bliver det mere overskueligt, fordi de fremover kun vil få tilsendt en samlet elregning, som indeholder betaling for el, netydelser og afgifter. Til gengæld skal alle kunder fremover foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre sig elforsyning. Efter den 1. april 2016 bliver elleverandøren den primære kontakt for kunderne, og elleverandøren fakturerer kunden for alt vedrørende elforbruget. Det er stadig netselskabet (f.eks. EnergiMidt Net) som står for drift og vedligeholdelse af elnettet.

Læs mere i Fakta om Datahub og Engrosmodel