Strøm i kontakten i Midt- og Nordjylland

I Netselskabet sørger vi for drift, vedligeholdelse og udbygning af elforsyningsnettet i hele forsyningsområdet. Elnettet overvåges døgnet rundt i vores moderne driftscentral, så der med det samme kan rykkes ud i tilfælde af driftsforstyrrelser. Vores teknikere er lokale – og deres hurtige indsats betyder færre gener for kunderne.

  • Vi har ansvaret for elforsyning til 383.000 kunder i Midt- og Nordjylland
  • Vores kunder har strøm i kontakten 99,997% af tiden
  • Vi har mere end 100 års erfaring med elforsyning

Nye regler på elmarkedet

Indtil den 1. april 2016 har du som elkunde haft to kundeforhold – et til din elleverandør og et til dit netselskab. Disse forhold har principiel resulteret i to elregninger – en fra netselskabet og en fra elleverandøren. Dette er nu ændret, så du fremover kun modtager én samlet regning fra din elleverandør – dette som konsekvens af Engrosmodellen, som trådte i kraft 1. april 2016.

Læs mere om de nye elregler

Du kan have tillid til din intelligente elmåler

Der har den seneste tid været en del presseomtale af en hollandsk undersøgelse, der sætter spørgsmålstegn ved intelligente elmåleres nøjagtighed. Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi maner til ro. Han forsikrer, at for langt størstedelen af de 1,8 millioner intelligente elmålere, der findes i Danmark, er der ingen problemer med, at elmålerne løber løbsk.

Godkendelser og løbende stikprøvekontroller sikrer korrekt måling.

De intelligente elmålere er godkendt efter MID målerdirektivet og der udføres statistiske stikprøvekontroller af målerne på et DANAK akkrediteret målerlaboratorie hvert 6. år, som foreskrevet i Dansk Energis Målerhåndbog. Denne stikprøvekontrol efterviser målerens nøjagtighed og at den lever op til de gældende krav. Målerkontrollerne udføres efter reglerne i MID direktivet og der er ikke fundet målerserier der ikke lever op til kravene i MID.

Hvis man som kunde har en begrundet mistanke om målerens nøjagtighed, har man ret til og mulighed for at få måleren testet.

Her kan du læse Dansk Energis kommentar til undersøgelsen – problemet er løst i Danmark

Her kan du se Dansk Energis artikel ”4 ting du skal vide om intelligente elmålere”

forsyningskort-1-3.jpg

Forsyningskort

Få overblik over Netselskabets forsyningsområde og få vist placeringen af 10kV stationer, 400V ledningsnet og kabelskabe. 

Se forsyningskortet

tilslutning-til-elnettet.jpg

Tilslutning til elnettet

Få adgang til nyttige informationer, links og dokumenter i forbindelse med tilslutning af ny installation eller produktionsanlæg til elnettet

Læs mere om nettilslutning

 

hvis-stroemmen-svigter.jpg

Hvis strømmen svigter

Kontakt din elleverandør hvis der ikke er tale om en fejl på din egen elinstallation. Vi giver dig gode råd til, hvad du selv kan kontrollere.

Få gode råd ved strømsvigt